THÔNG BÁO: Buổi Offline 4ND CLB Yêu Trà

Category: CLB Yêu Trà 114 0
THÔNG BÁO: Buổi Offline 4ND
 
☀ Chủ đề: “SO SÁNH TRÀ CỔ THỤ “Yên Bái” và “Hà Giang””
 
Địa Điểm: Tại Công Viên 23 Tháng 9 ()
Thời gian: 7:30 AM Chủ Nhật 24/04/2016
 
Nội dung buổi Offline:
1. Thưởng trà
2. Uống trà, cảm nhận và chia sẻ những hiểu biết về trà Cổ Thụ.
3. Hướng dẫn pha và thưởng trà với loại trà cổ thụ.
 
Mục Tiêu Hoạt Động:
1. Gợi cảm hứng uống trà cho tất cả mọi người
2. Xây dựng và phát triển cộng đồng Yêu Trà
3. Tạo mối quan hệ giữa các thành viên
 
Chuẩn Bị:
Mẫu trà, dụng cụ pha trà hay bạt ngồi thì BQT đã chuẩn bị nên tất cả thành viên sẽ không phải lo về vật dụng.
 
Số người dự kiến: 15
 
Vì đây là buổi off đầu của năm nên để CLB phát triển tiếp và xây dựng lại tốt hơn thì mong mọi người đi đông đủ. BQT sẽ thông báo thời gian và địa điểm qua SMS cho mỗi thành viên đã đăng kí.
Ngoài ra có những thành viên tích cực chưa đăng kí thì BQT không thể liên lạc được mong sẽ được giao lưu và gặp mặt ạ cho buổi off này !
 
Khi đến địa điểm thì vui lòng gọi: 0902.898.010 Trường, sẽ có người chỉ dẫn vào !(Như một số A/c đợt trước, đến tìm không thấy rồi về)
 
– Thân –

Related Articles

Add Comment